Anh - điểm sáng nhất trong bức tranh xuất khẩu cá tra 8 tháng đầu năm nay
(vasep.com.vn) Tính đến hết tháng 8/2020, tổng giá trị xuất khẩu cá tra đạt 913,4 triệu USD, giảm gần 30% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, giá trị xuất khẩu sang hầu hết các thị trường lớn đều giảm, ngoại trừ thị trường Anh tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Một năm xuất khẩu cá tra Việt Nam trầm lắng theo COVID-19, giá trị XK sang nhiều thị trường lớn vẫn đang chìm trong mức tăng trưởng âm. Anh là thị trường nổi bật nhất trên bức tranh xuất khẩu cá tra 8 tháng đầu năm nay.

Anh: Anh là thị trường nổi bật nhất trong bức tranh xuất khẩu cá tra của năm 2020. Trong khi tác động bởi dịch bệnh khiến giá trị xuất khẩu của nhiều thị trường giảm thì sang Anh vẫn tăng trưởng khả quan. Hơn thế, giá xuất khẩu cá tra phile đông lạnh (HS 030462) sang thị trường này trong 8 tháng đầu năm nay tốt hơn nhiều so với nhiều thị trường xuất khẩu lớn khác, trong đó, cao nhất trong tháng 5/2020, giá cá tra phile đông lạnh xuất khẩu trung bình đạt từ 3,6 – 3,65 USD/kg. Tính đến hết tháng 8/2020, tổng giá trị xuất khẩu cá tra sang Anh đạt 46,75 triệu USD, tăng 23,8%. Trong đó, riêng tháng 8/2020, giá trị xuất khẩu tăng 56,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trung Quốc - Hồng Kông: 8 tháng đầu năm 2020, tổng giá trị xuất khẩu cá tra sang thị trường lớn nhất này đạt 295,8 triệu USD, giảm 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Cho dù tổng giá trị xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc - Hồng Kông giảm nhưng có thể nói số lượng doanh nghiệp đang tham gia xuất vào thị trường này vẫn tương đối đông. Giá trị xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc - Hồng Kông vẫn lớn gần bằng tổng giá trị xuất khẩu sang ba thị trường lớn khác là Mỹ, ASEAN và EU, chiếm tới 32,4% tổng xuất khẩu sang gần 130 thị trường. Động thái chủ động giảm NK thủy sản của Trung Quốc, trong đó có sản phẩm cá tra từ các tháng đầu năm nay đã khiến cho giá trị xuất khẩu sang thị trường này chưa thể tăng mạnh trở lại.

Mỹ: Tính đến hết tháng 8/2020, tổng giá trị xuất khẩu cá tra sang Mỹ đạt 154,5 triệu USD, giảm 17,8% so với cùng kỳ năm trước. Hiện đây vẫn là thị trường XK lớn thứ 2 (sau Trung Quốc - Hồng Kông). Cho dù tổng giá trị xuất khẩu sang thị trường này vẫn giảm nhưng hai tháng gần đây, giá trị xuất khẩu sang Mỹ bắt đầu có chiều hướng tăng trở lại: tháng 7/2020, tăng 4,4% và tháng 8/2020 tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tín hiệu này có thể giúp tăng hi vọng cho các DN xuất khẩu cá tra sang Mỹ trong quý cuối năm.

ASEAN: 8 tháng đầu năm nay, tổng giá trị xuất khẩu cá tra sang ASEAN đạt 91,3 triệu USD, giảm 30,3% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, hai thị trường xuất khẩu lớn là Thái Lan giảm 28,6%; Malaysia giảm gần 26%, còn xuất khẩu sang Singapore tương đương với cùng kỳ năm trước. Trái với dự báo của VASEP về việc tăng trưởng xuất khẩu cá tra sang thị trường tiềm năng này trong năm 2020, đại dịch COVID-19 đã làm đảo lộn hoạt động xuất khẩu cá tra sang các thị trường ASEAN trong nhiều tháng. Do trước đó, giá trị xuất khẩu có nhiều tháng giảm sâu nên dự kiến tổng giá trị xuất khẩu cá tra sang thị trường này trong năm 2020 giảm trên 20% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Tạ Hà

Nguồn: vasep.com.vn 

PHÂN PHỐI